AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR  

Betyg och Intyg

Frågor och svar

Hur snabbt kan jag få en offert?
Eftersom vi måste få se dokumenten för att kunna sätta ett pris på översättningen ber vi att ni bifogar kopior av handlingarna på en gång om ni kontaktar oss via mejl. Ni kan även faxa era dokument för att få en prisuppgift. Då får ni snabbt svar på er förfrågan, vanligtvis inom en timme under kontorstid. Så snart vi fått en beställning kan vi påbörja arbetet, men vi behöver även ha vidimerade kopior med post om översättningen ska auktoriseras/bestyrkas.

Hur snabbt kan jag få min översättning?
Leveranstiden beror på svårighetsgraden, längden och vår arbetsbelastning, men vi har ofta hög kapacitet. Ett expresstillägg kan förekomma för extra snabba leveranser, t.ex. inom 1-3 dagar.

Vad är vidimering?
Vi kan vanligtvis bara auktorisera en översättning om vi sett originalet eller en vidimerad kopia av originalet. Eftersom original är värdefulla rekommenderar vi er att endast posta vidimerade kopior till oss. En vidimering innebär att en utomstående person intygar att kopian överensstämmer med originalet. Den som vidimerar kan efter att denne sett både originalet och kopian skriva följande på baksidan av varje kopia:

"Härmed intygas att denna kopia överensstämmer med originalet"
[Namnteckning]
[Namnförtydligande]
[Telefonnummer]

Sen är det bara att posta de vidimerade kopiorna till oss. Vi kan påbörja översättningen ändå, om vi t.ex. redan fått dokumentet/dokumenten via mejl, men vi släpper inte ifrån oss översättningen förrän vi fått de vidimerade kopiorna.

Vad är apostille/legalisering?
Ibland kräver utländska myndigheter och institutioner olika stämplar från en notarius publicus. Det är viktigt att du själv tar reda på om mottagaren kräver att dokumenten är försedda med s.k. apostille eller ska legaliseras, eller om översättarens certifiering ska ha någon speciell ordalydelse. Varför inte fråga mottagaren om en översättning av en ”Authorised Public Translator” kommer att godtas och om de har några speciella krav.

Vad är en auktoriserad översättning?
En översättnings riktighet kan bestyrkas enligt lag av en auktoriserad översättare, dvs. en översättare som har blivit godkänd av Kammarkollegiet och som har rätt till titeln ”Auktoriserad Translator”. En sådan översättning stämplas med en särskild auktorisationsstämpel utfärdad av Kammarkollegiet. En sådan översättning kallas ofta bestyrkt/certifierad. I princip kan vem som helst ”certifiera” en översättning, men det är endast auktoriserade translatorer som enligt lag kan bestyrka en översättnings riktighet.

Vad är auktoriserad översättare?
Den egentliga titeln på översättare som är auktoriserade enligt lag att bestyrka en översättnings riktighet är ”auktoriserad translator”; som ofta kallas ”certifierad översättare”. Auktorisation meddelas av Kammarkollegiet till de översättare som genomgått och klarat ett statligt prov med mycket högt ställda kunskapskrav. Endast fysiska personer kan vara auktoriserade.

Är ni en auktoriserad översättningsbyrå?
Det är, precis som med läkare och advokater, endast individer som kan vara auktoriserade och därmed är det inte möjligt för en ”byrå” som sådan att vara auktoriserad. Många översättningsbyråer har inte ens några anställda auktoriserade översättare utan lägger ut allt arbete på frilansare, dvs. de fungerar endast som en marknadsförande mellanhand.

Kommer översättningen att gälla utomlands?
Vi har aldrig haft problem med översättningar som inte godtagits utomlands, men däremot kan vissa universitet och myndigheter ha sina egna specifika krav beträffande formulering av bestyrkningen eller att översättningen måste postas av oss direkt till dem i ett förseglat kuvert, några vill ha en särskild bestyrkning på översättningsbyråns brevhuvud, eller en särskild form av bestyrkning och/eller att en vidimerad kopia av den svenska handlingen fästs ihop med översättningen. Vissa handlingar behöver även en apostille hos notarius publicus, t.ex. adoptionshandlingar och vi kan ombesörja det om så behövs. Varför inte fråga mottagaren om en översättning av en ”Authorised Public Translator” kommer att godtas och om de har några speciella krav.

Kan ni översätta mina betyg till det engelska eller det amerikanska systemet?
Nej, man översätter enligt det svenska systemet med användning av de korrekta engelska begreppen som gäller för svenska betyg, i enlighet med den engelska terminologi som godkänts av t.ex. Skolverket. Vi kan inte ”omvandla” en svensk betygsskala till en engelsk betygsskala.

Hur kommer översättningen att se ut?
Våra översättningar är professionellt utförda med samma layout och utformning (i den mån det är möjligt) som källtexten med en bestyrkning (certifiering) och Kammarkollegiets officiella (runda) stämpel på varje översatt sida.

Kan jag få leverans via epost?
Det är endast den stämplade originalöversättningen som gäller, men i brådskande fall kan vi skanna in handlingen och bifoga den i ett epostmeddelande.

Kan ni garantera sekretess?
I Sverige har auktoriserade översättare, men inte andra översättare eller översättningsbyråer, tystnadsplikt enligt lag. Vi har interna översättare och är inte en av de många översättningsbyråer som lägger ut översättningarna på frilansare. Om du anlitar ELT kan du undvika mellanhänder.

Hur betalar jag?
Vi skickar en faktura tillsammans med översättningen. Du kan betala antingen till vårt plus- eller bankgiro. Vi tar ej kort.

Offertförfrågan: