AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR  

Betyg och Intyg

Våra översättningstjänster:
 Betyg & Intyg (stämplade)
 Adoptioner/Familjerättsliga dokument
 Juridiska/Finansiella/Allmänna texter


Auktoriserad översättning av adoptionshandlingar och andra familjerättsliga dokument

Svenska adoptionshandlingar måste översättas av auktoriserade översättare (auktoriserade translatorer). Vi anser att dessa översättningar hör till de mest roliga och givande texterna att arbeta med och vi tar gärna hand om era dokument. Vi har också tidigare översatt texter åt Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA (tidigare NIA), t.ex. deras handbok rörande internationella adoptioner. Vi översätter från svenska till engelska.

Vi utför också översättningar av andra familjerättsliga dokument. För mer information om översättning av familjerättsliga dokument kontakta oss >>

Exempel på dokument som vi översätter åt privatpersoner:

översätter_Adoptioner Adoptionshandlingar:
- Hemutredning
- Referenser
- Läkarutlåtande
- Medgivande
- Tingsrättsbeslut
- Uppföljningsrapporter
översättning_Referenser Referenser
översättare_Dopbevis Dopbevis
översättning_Registreringsbevis Registreringsbevis
översättare_från_svenska_till_engelska_Utdrag ur folkbokföringsregistret Utdrag ur folkbokföringsregistret
översätta_från_svenska_till_engelska_tdrag från skattemyndigheten Utdrag från skattemyndigheten
översätter_från_svenska_till_engelska_Bouppteckningar Bouppteckningar
översättning_från_svenska_till_engelska_Testamente Testamente
översättare_Äktenskapsförord/samboavtal Äktenskapsförord/samboavtal
översätta_Vigselbevis Vigselbevis
översättare_Vårdnadstvister Vårdnadstvister
översättning_Dödsfallsintyg Dödsfallsintyg
översättning_Dödsfallsintyg Utdrag ur belastningsregistret

Vi åtar oss även expressuppdrag.


Offertförfrågan: