AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR  

Betyg och Intyg

Våra översättningstjänster:
 Betyg & Intyg (stämplade)
 Adoptioner/Familjerättsliga dokument
 Juridiska/Finansiella/Allmänna texter


Betyg & Intyg (auktoriserade/stämplade/bestyrkta/certifierade översättningar)

Vi översätter texter och dokument av många olika slag. Vi översätter från svenska till engelska med specialisering på dokument som utfärdats av skolor, myndigheter, arbetsgivare m.fl.

Internationaliseringen av samhället har resulterat i ett ökat behov av validering av utbildning samt internationellt godtagbara översättningar av personliga dokument, t.ex. betyg och intyg. Då behövs en professionellt utförd översättning som är auktoriserad, d.v.s din översättning blir stämplad av en auktoriserad översättare.

För mer information om översättning av betyg, intyg och andra handlingar, ring oss eller fyll i en offertförfrågan >>

Exempel på betyg och intyg som vi översätter:

auktoriserad_översättning_arbetsintyg Arbetsintyg
översätter_diplom Diplom
översättare_dopbevis Dopbevis
auktoriserad_översättning_dödsfallintyg Dödsfallsintyg
översättning_kursintyg Kursintyg
översättare_från_svenska_till_engelska_personbevis Personbevis
översätta_från_svenska_till_engelska_referenser Referenser
översätter_från_svenska_till_engelska_registerutdrag Registerutdrag
översättning_från_svenska_till_engelska_registerbevis Registreringsbevis
översättare_betyg Skolbetyg
översätta_tjänstgöringsintyg Tjänstgöringsintyg
översättare_utbildningsbevis Utbildningsbevis
översättning_utdrag_ur_folkbokföringsregistret Utdrag ur folkbokföringsregistret
översättning_utdrag_ur_folkbokföringsregistret Utdrag ur belastningsregistret

Vi åtar oss även expressuppdrag.
Offertförfrågan: