AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR  

Betyg och Intyg

Auktoriserad översättare - svenska till engelska

Översättare som har klarat det statliga provet är ”auktoriserad translator”, vilken är en skyddad yrkestitel. Provet är mycket svårt och därför är det endast ett litet antal översättare som faktiskt har auktoriserats. Det finns i princip inget allmänt lagstadgat krav på att översättare måste vara auktoriserade, men t.ex. domstolarna måste använda auktoriserade översättare om möjligt och adoptionshandlingar ska auktoriseras. Fråga alltid efter auktoriserad översättare när det gäller översättning av betyg och intyg samt andra officiella dokument.

En auktoriserad översättare är enligt lag behörig att bestyrka en översättning. Översättningar utförda av en auktoriserad translator (Authorised Public Translator) kommer med all säkerhet att godtas i utlandet av utländska myndigheter, domstolar, skolor osv.

Om sekretess är en känslig fråga för dig kom ihåg att auktoriserade translatorer har en lagstadgad tystnadsplikt, i motsats till andra översättare.

Legalisering

En auktoriserad (stämplad) översättning godtas ofta utomlands utan någon ytterligare bestyrkning. Men i vissa fall kan utländska myndigheter i mottagarlandet kräva legalisering. Läs mer om legalisering på: http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/juridiska-expeditionen/

Offertförfrågan: